Kế hoạch Vật giá

1

Choose a Cloud VPS Plan

2

Create Your Account

3

Launch your VPS

120.000 VNĐhằng tháng
 • 512 MB Memory
 • 1 Core Processor
 • 20 GB SSD Disk
 • 1 TB Transfer
240.000 VNĐhằng tháng
 • 1 GB Memory
 • 1 Core Processor
 • 30 GB SSD Disk
 • 2 TB Transfer
480.000 VNĐhằng tháng
 • 2 GB Memory
 • 2 Core Processor
 • 40 GB SSD Disk
 • 3 TB Transfer
960.000 VNĐhằng tháng
 • 4 GB Memory
 • 2 Core Processor
 • 60 GB SSD Disk
 • 4 TB Transfer